cm

Hangursbanen 

er open

Torsdag 28.aug 
Lørdag  30.aug 
Søndag  31.aug 

 

Kl. 10 - 17

 

Ekspressheisen 

er open

21.september

kl. 11-15