Vinn vinterens meistermøte!

Ein spanande og sosial aktivitet som passar for alle. Gruppa vert delt inn i lag på 7 – 9 deltakara, som skal konkurrera mot kvarandre i 7 ulike øvingar, som til dømes aking, langski, øksekasting og kulelabyrint. På kvar post konkurrerer 2 eller 3 lag mot kvarandre. Her står utfordringane i kø. Det er berre til å ta fram konkurranseinstinktet og kjempa om å bli kåra til bedrifta / gruppa sitt Meisterlag. Etter aktiviteten samlast gruppa i SkiBarBula. Her får deltakarane resultatlista og det vert premiering av det beste laget.  Premieutdelinga kan gjerne kombinerast med noko
godt å eta og drikka.

 

 

  • For bestilling eller meir informasjon:

    tlf: 959 82 065
    gunvor@vossresort.no

  • Tid: 2 t
    Pris pr. pers: kr. 380
    Hugs gode kle: vinter sko og praktiske varme uteklede

Undermeny